By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 159
Annotation: Polemika s recenzí: Slomek Jaromír, Listy milostné a jiné.
Article
2
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 44-49
Annotation: Reakce na článek: Šabouk Sáva, Několik glos k Petruskově stati aneb O dluzích sociologie literatury sémiotice umění (LM 18, 1989, č. 1, s. 59-74).
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 69-74
Annotation: Polemika s: Petrusek Miloslav, Dva dluhy sociologie literatury (LM 18, 1989, č. 1, s. 59-67).
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 65-71
Annotation: Montáž z reakcí na LM, vyvolaných kritikou: Prouza Petr v Kmeni.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 72-74
Annotation: Polemika.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 2, únor, příl. Dílna, s. 141
Annotation: Přehled ohlasů na kritický článek: Valůšková Jana, Slovo k mladým spisovatelům (LM 1981, č. 8, příloha Dílna) o prozaické tvorbě mladých...
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 156
Annotation: Polemika s glosou šifry (vene) [V. Novotný] Knihy a mír (Zemědělské noviny 2. 1.), kritizující přílohu LM Dílna, určené mladým autorům.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 3, březen, s. 157
Annotation: Polemika s názorem zpěváka, textaře a skladatele pop-muzic J. Buriana na současnou poezii (vysloven v medailónu, věnovaném mu Mladým světem č....
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 8, říjen, s. 24-26
Annotation: Polemika s kritiky marxismu z let 1968 - 69.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 8, říjen, s. 104
Annotation: Polemika s článkem J. Peterky (Tvorba 1974, č. 22).
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 7, červenec, s. 97-99
Annotation: Polemika s článkem S. Šabouka (LM, č. 2).
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 4, duben, s. 98-100
Annotation: Polemika s články V. Steklače Jaké perspektivy? a J. Hájka O cíle mladé literatury (Tvorba 1973, příl. LUK, č. 8 a 9); oba články polemizují...
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 7, září, s. 71-74
Annotation: Polemická stať.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 5, květen, s. 71-76
Annotation: Polemika s doslovem J. Opelíka k 6. svazku Spisů S. K. Neumanna.
Article