By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 103
Annotation: K otištěným povídkám Velká bílá loď, Běh Prahou, Prase nebude (s. 103-109).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 92-94
Annotation: Dvě poznámky; u ukázek z překladů L. K. z ruštiny.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 48-49
Annotation: K 60. narozeninám 23. 3.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 2, únor, s. 139-140
Annotation: O 8. bohemisticko-slovakistické konferenci (na téma Současná česká a slovenská literatura, její vztahy k NDR a otázky uměleckého překladu i...
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 8, říjen, s. 120-121
Annotation: Ediční poznámka k přetisku z publicistiky I. O.; v rubrice Dokumenty.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 117
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dvou článků Z. N. (s. 117-118).
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 141
Annotation: Je věnován Nezvalovi, výtvarným tvůrcem je Jaroslav Sůra.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 82
Annotation: Úvod k výběru z časopisu ukrajinsky píšících autorů z východního Slovenska (s. 83-91).
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 137
Annotation: Je na něm báseň J. H. Bouraný dům (zařazena do sbírky Tichá poselství) s ilustrační kresbou Václava Špaleho.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 9, listopad, s. 119
Annotation: Ediční poznámka u přetisku článku: Svoboda Ludvík, Maxim Gorkij o proletářském spisovateli (Var V, 1927-1930).
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 8, říjen, s. 118
Annotation: Ediční poznámka u přetisku stati Z. N. Deset let (s. 118-119).
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 6, červen, s. 114
Annotation: Ediční poznámka k přetištění stati Náš vztah k Říjnu (1967) (s. 114-115); v rubrice Dokumenty.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 5, květen, s. 123-124
Annotation: Úvodní poznámka k přetištění článku Kniha jako kus nábytku.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 123-125
Annotation: Úvodní poznámka u výběru.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 124-126
Annotation: Ediční poznámka u výběru z publicistiky J. Č.; v rubrice Dokumenty.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 13
Annotation: Poznámka k ukázkám z rukopisů autorů: Říha Bohumil (s. 14-20), Černík Michal (s. 22-23), Hanzlík Josef (s. 24-28), Žáček Jiří (s. 28-29),...
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 124-125
Annotation: Ediční poznámka k otištění článků Fučík Julius a Majerová Marie o M. G.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 5, květen, s. 120
Annotation: Úvodní poznámky k výběru z textů J. J. na s. 120-121.
Article