By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 114-115
Annotation: Otištění provolání Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem (1924) a úvodníku S. K. Neumanna, Pro lidovou frontu...
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 3, březen, s. 4-7
Annotation: Výzva k odporu proti přípravám nukleární války.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 8, říjen, s. 5-7
Annotation: Text dvou dokumentů.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 7, září, s. 126
Annotation: Otištění dopisu Svazu českých spisovatelů velvyslanci USA z 30. 3., obsahujícího výzvu k propuštění americké básnířky a historičky.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 10, prosinec, s. 4-5
Annotation: Projev předsedy Československého výboru svazů spisovatelů při setkání umělců s prezidentem republiky a představiteli stranických orgánů...
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 1-9
Annotation: Programový úvodník předsedy redakční rady.
Article