By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 145-146
Annotation: Kritický přehled sbírek Mikulášek Oldřich, Agogh; Vyhlídal Oldřich, Pantumy o marné lásce; Janovic Vladimír, Most alchymistů; Slapnička Zdeněk,...
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 157-158
Annotation: O studentském časopise.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 10, prosinec, s. 137-139
Annotation: K 40. výročí: Lidové nakladatelství.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 16-23
Annotation: Zkrácené znění druhé části projevu O. M. na šaldovské konferenci (duben 1987); prvá část byla otištěna v Čes. literatuře 1987, č. 5/6;...
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 138-139
Annotation: O mezinárodních literárněvědných kongresech; též o čs. - gruzínských literárních vztazích.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 2, únor, s. 134-135
Annotation: Referát o sympoziu hispanistů na téma Teoretické problémy literatury faktu v Latinské Americe (Lipsko, konec srpna 1987).
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 2, únor, s. 132-133
Annotation: Václavkova Olomouc; referát.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 137-138
Annotation: O akcích v rámci oslav 80. výročí organizované česko-lužické kulturní spolupráce.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 14-23
Annotation: Otištění výtahu z referátu J. Kozáka a projevu: Jakeš Miloš a některých materiálů.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 8, říjen, s. 136-138
Annotation: Přehledový článek o posledním pětiletí ukrajinské literatury vzniklé v Československu.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 111-114
Annotation: O 2. mezinárodním setkání autorů detektivních žánrů (Mexiko); s rozhovorem s předsedou AIEP: Semjonov Julian.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 4-14
Annotation: Výtah ze sjezdového jednání (projevů a materiálů) SČS.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 6, červen, s. 143-144
Annotation: Vytištěn byl k máchovskému výročí, je na něm Máchův portrét od Josefa Šímy.
Article
14
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 140
Annotation: Sofie, 23. 5.-3. 6.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 82-84
Annotation: O současné pozornosti věnované klasické literatuře našimi nakladatelstvími a literární historií a kritikou; programový článek redakce LM.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 137-138
Annotation: O současné ukrajinské literatuře v ČSSR.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 122-124
Annotation: Přetisk z vybraných projevů přednesených na 3. sjezdu SČS (1982).
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 139-140
Annotation: Konalo se 28.-29. 4. (Malá Morávka u Olomouce).
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 8, říjen, s. 61-65
Annotation: K 1. a 2. setkání autorů literatury faktu (1985 a 1986) a k teoretickému semináři: Svaz českých spisovatelů, věnovanému umělecké literatuře...
Article