By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 66-68
Annotation: O Českomoravské vysočině; příspěvek v seriálu Čas socialismu.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 12-16
Annotation: O Vysočině; příspěvek.
Article