By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 142-143
Annotation: O zřízení katedry literatury pro mládež a literární výchovy na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (otevřena byla 1. 9. 1984).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 4, duben, s. 148
Annotation: Přehled činnosti Literárního klubu SČS v Brně v období 1972-77.
Article