By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 142
Annotation: Úvodní článek k výboru z tvorby členů Literárního klubu při pobočce Svazu českých spisovatelů v Hradci Králové; v příloze Dílna, určené...
Article