By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 6, červen, s. 46-48
Annotation: Příspěvek v seriálu Čas socialismu, věnovaném vztahu autorů k svému kraji; F. B. píše též o literárních tradicích Klatov.
Article