By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 69-72
Annotation: Přehledový článek o sedmdesátých letech.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 3, březen, s. 41-43
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu Neue deutsche Literatur o literatuře v NDR.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 8, říjen, s. 98-100
Annotation: Přehled období od konce čtyřicátých let do současnosti.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 5, květen, s. 126-127
Annotation: O zájmu v NDR o českou a slovenskou literaturu.
Article