By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 6, červen, s. 28-37
Annotation: Dokumentární reportáž o pobytech I. O. a setkáních s pamětníky.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Stať o ohlasu smrti podkarpatského loupežníka v dobovém tisku, o Koločavě a o Olbrachtově přetvoření postavy v mytického hrdinu.
Article