By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 123-124
Annotation: Rozhovor za jejich návštěvy Československa.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 3, březen, s. 8-11
Annotation: Přehled publicistické činnosti Z. Nejedlého věnované VŘSR a Sovětskému svazu.
Article