By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 8, říjen, s. 53-55
Annotation: Též o předmluvě: Kisch Egon Erwin k německému vydání knihy Deset dnů, které otřásly světem.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 7, září, s. 126
Annotation: Otištění dopisu Svazu českých spisovatelů velvyslanci USA z 30. 3., obsahujícího výzvu k propuštění americké básnířky a historičky.
Article