By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 2, únor, s. 27-46
Annotation: Soubor prací členů severomoravské pobočky Svazu českých spisovatelů a jejího klubu; SČS.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 9, listopad, s. 19-22
Annotation: O severní Moravě; příspěvek v seriálu Čas socialismu.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 1, leden, s. 133-134
Annotation: Úvodní poznámka k ukázkám z díla autorů Severomoravského kraje (s. 135-152).
Article