By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 8, říjen, s. 45
Annotation: Úvodní článek k souboru prací členů východočeské pobočky SČS a jejího literárního klubu; Svaz českých spisovatelů.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 7, září, s. 80-82
Annotation: O autorově Východočeském kraji; příspěvek v seriálu Čas socialismu.
Article