By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 8, říjen, s. 71-78; č. 9, listopad, s. 35-41
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 117-118
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 116
Annotation: Medailón.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 15-18
Annotation: Jubilejní článek v seriálu Portrét LM; s dovětkem redakce o smrti K. N.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 12, prosinec, s. 58-60
Annotation: Přehled života a tvorby.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 116-117
Annotation: Medailón k 50. narozeninám.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 9, listopad, s. 30-32
Annotation: Medailón.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 96-97
Annotation: Osobní vzpomínky.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 122-123
Annotation: Zkrácené přetištění vzpomínky z knihy V pokoře neumlknu (1956); s poznámkou redakce.
Article
11
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 119
Annotation: Medailón.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 119
Annotation: O udělení titulu národní umělec J. Kozákovi a státní ceny K. Gottwalda J. Rybákovi a B. Říhovi.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 84-86
Annotation: Osobní vzpomínky.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 55-56
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 122-123
Annotation: Medailón.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 121-122
Annotation: Medailón.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 5, květen, s. 68-70
Annotation: Osobní vzpomínky, týkající se též F. X. Svobody a V. Řezáče.
Article