By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 126
Annotation: Ediční poznámka k výběru z textů J. N.; v rubrice Dokumenty.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 8, říjen, s. 132-133
Annotation: Proti podceňování umělecké publicistiky kritikou; příspěvek určený začínajícím autorům.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 6, červen, příl. Dílna, s. 158-159
Annotation: Rozlišení žánru sloupek - fejeton; připomínka k článku: Fronková Marie, O umělecké publicistice (LM 1980, č. 8, příl. Dílna, určená začínajícím...
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 132-134
Annotation: Bilance pětiletí přílohy LM, určené začínajícím autorům.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 157-159
Annotation: O jejích jednotlivých žánrech; článek v příloze Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 121-122
Annotation: O sympoziu k 95. výročí narození E. E. K.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 11-12
Annotation: O literární rubrice RP za nacistické okupace; týká se též J. Fučíka.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 121-122
Annotation: O vzniku, vývoji a současném profilu časopisu.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 132
Annotation: Úvodní článek k příspěvkům věnovaným 5. výročí přílohy Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 4-5
Annotation: Úvodník předsedy Svazu českých spisovatelů o úloze svazového časopisu.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 127-128
Annotation: O stejnojmenném článku Z. Berana (bratislavská Pravda 30. 8.), věnovaném patnácti číslům LM z let 1978 a 1979.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 7, září, s. 125
Annotation: Též o časopise Zwrot, vydávaném v Českém Těšíně.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 128
Annotation: O jejich slavnostním udělení 11. 4.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 159
Annotation: O Setkání věnovaném teoretické a kritické části přílohy, určené začínajícím autorům.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 132-134
Annotation: Výsledky výzvy Jak jsme připraveni na život, vyhlášené pro autory Dílny v květnu 1978.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 3, březen, s. 79-85
Annotation: Kritický rozbor vybraných příspěvků z tehdejších časopisů.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 2, únor, s. 5-10
Annotation: Vzpomínka na Šaldovu spolupráci s kladenským studentským časopisem Naše cesta a s přetiskem interview s ním (Naše cesta, 1930, č. 2).
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 1, leden, s. 126-127
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 11. - 12. 10. 1978.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 1, leden, s. 132
Annotation: Úvodní článek k zahájení 4. ročníku přílohy Dílna, určené tvorbě začínajících autorů.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 10, prosinec, s. 113-114
Annotation: O bohemistických příspěvcích v 31. čísle časopisu Literaturnaja gazeta.
Article