By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 7, září, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 153-154
Annotation: Soubor básní věnovaných J. W. : Sobotka Richard, Barevná fikce; Rybáková Viktorie, Mladým básníkům; Šlosar Jaromír, 11. října v Bellevue;...
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 129
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 1, leden, s. 32-36
Annotation: K 3. 1.; příspěvek v rubrice Nové stránky.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 5, květen, s. 108
Annotation: Ediční poznámka k otištění úryvků ze statí A. M P. Válka a generace a Wolkrovo pojetí socialistického umění (na s. 108-110); Wolker Jiří.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 120-121
Annotation: O konferenci.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 4, duben, s. 123
Annotation: Medailón; též o jeho překladech české poezie 20. stol., zejm. básní J. Wolkera.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 20-24
Annotation: O pojetí syntézy života a poezie a tradice a současnosti u J. W. a o interpretaci této syntézy, zvláště u F. X. Š.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 104
Annotation: Úvodní poznámka k otištění tří dopisů J. Hůlky a dvou dopisů J. Wolkra z roku 1923; v rubrice Dokumenty.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 10-13
Annotation: O zásadním významu J. W. pro českou moderní literaturu.
Article
13
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 103
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dvou dopisů J. Wolkra A. M. Píšovi z 28. 3. 1921 a 12. 4. 1922; v rubrice Dokumenty.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 4, duben, s. 36-42
Annotation: O tvůrčím využití wolkrovské poetiky u M. Floriana, nezvalovské u J. Žáčka a halasovské u L. Chytilové a P. Kovaříka.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 1, leden, s. 78-80
Annotation: Konfesní blábol.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 1, leden, s. 119-120
Annotation: Medailon; též o recepci díla J. W. v Slovinsku.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 5, květen, s. 78-88
Annotation: Rozbor poezie J. Wolkra, V. Nezvala, V. Závady.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 2, únor, s. 107-110
Annotation: Přehledová recenze.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 6, červen, s. 27-29
Annotation: O literatuře a umění vyjadřujícím harmonii člověka a světa, např. u J. Wolkra; též o F. Halasovi.
Article