By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 23-24
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: O úloze spisovatele v dnešní společnosti.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 33-38
Annotation: Úvaha o socialistické literatuře.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Úvodník psaný v září 1988.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 4-11
Annotation: Úvodník.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 4-6
Annotation: Úvodník o celospolečenském systému komplexní estetické výchovy obyvatelstva.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 4-8
Annotation: Úvodník všímající si též uplatňování poznávacího procesu v literatuře.
Article
8
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 4-16
Annotation: Beseda, které se za LM zúčastnil šéfredaktor Rafaj Oldřich a za literární vědu Hrzalová Hana.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 4-7
Annotation: Úvodník o svobodě subjektu za socialismu a komunismu a o jejím odrazu v umění.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 7, září, s. 16-17
Annotation: O pokrokovosti naší literatury ve smyslu sociálním a její dnešní funkci.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 4-8
Annotation: Úvodník předsedy Svazu čs. spisovatelů po 17. sjezdu KSČ.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 5, květen, s. 4-7
Annotation: Komentář k výsledkům 17. sjezdu KSČ.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 3, březen, s. 9-13
Annotation: O stranickosti literatury a socialistickém realismu.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 3, březen, s. 4-6
Annotation: Úvodník.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 2, únor, s. 4-5
Annotation: Úvodník.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 1, leden, s. 4-10
Annotation: Úvodní stať o úloze literatury v oblasti výchovy k socialistickému vlastenectví.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 10, s. 4-6
Annotation: Úvodník vycházející z projevu Z. P. na dobříšské konferenci k 40. výročí osvobození Československa (23.-24. 4.); výtah z jednání Literatura...
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 9, listopad, s. 4-6
Annotation: Úvodník.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: Úvodník k 40. výročí Slovenského národního povstání.
Article