By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 124
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 5, květen, s. 138-139
Annotation: O konferenci; (Praha, 19. 10. 1987).
Article
3
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 6, červen, s. 44-48
Annotation: O současné situaci a úkolech na poli zpřístupňování klasické literatury.
Article
5
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 140-141
Annotation: Podnět obsahující informaci o: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 8, říjen, s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 142-143
Annotation: O zřízení katedry literatury pro mládež a literární výchovy na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (otevřena byla 1. 9. 1984).
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 2, únor, s. 69-70
Annotation: O knižních titulech O. Ch. z této oblasti.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 2, únor, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 133-134
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 7, září, s. 4-6
Annotation: Úvodník o situaci literatury pro děti a mládež u nás a ve světě.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 7, září, s. 68-69
Annotation: Recenze; též o: Voráček Jaroslav, Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 10, prosinec, s. 55-59
Annotation: Studie o kulturně společenském postavení literatury pro mládež.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 6, červen, s. 99-104
Annotation: Teoretická stať zaměřená na současnou českou literaturu.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 3, březen, s. 82-84
Article