By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 126
Annotation: O účasti delegace Svazu čs. spisovatelů na Dnech čs. kultury v Rumunsku 5. - 9. 5. 1980.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 157
Annotation: K ustavení Literárního klubu Středočeského kraje a hlavního města Prahy 12. 9. 1979.
Article
3
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 4-5
Annotation: Úvodník předsedy Svazu českých spisovatelů o úloze svazového časopisu.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 3, březen, s. 159
Annotation: Přehled akcí.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 3, březen, s. 124-125
Annotation: Komentář; k ustavení došlo 21. 11. 1977.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 1, leden, s. 4-15
Annotation: Výňatky z projevu předsedy SČSS proneseného 8. 12. 1977.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 10, prosinec, s. 31-33
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem, P. Andruškou, J. Peterkou a J. Šimonovičem; na závěr souboru materiálů nazvaného Společnou cestou, připraveného ke sjezdu.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 6, červen, s. 120-121
Annotation: Rozhovor s vedoucím tajemníkem Svazu polských spisovatelů.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 4, duben, s. 148
Annotation: Přehled činnosti Literárního klubu SČS v Brně v období 1972-77.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 3, březen, s. 4-6
Annotation: Přehledový článek o období mezi dvěma sjezdy SČS.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 9, listopad, s. 4-5
Annotation: Úvodník o práci SČS.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 7, září, s. 129-130
Annotation: Úvodní článek v příloze věnované začínajícím spisovatelům; o svých zkušenostech z účasti v komisi SČS pro práci s novými talenty.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 6, červen, s. 126
Annotation: O zájezdu delegace SČS do Ústí a o zřízení pobočky vedené Janem Suchlem.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 5, květen, s. 121
Annotation: O návštěvě delegace SČS 23. - 25. 2. v Třebíči.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 2, únor, s. 70-72
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě R. Kalčíka a o práci Svazu českých spisovatelů s mladými autory.
Article