By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 8, říjen, s. 149-150
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 8, říjen, s. 42-49
Annotation: Přehledová stať uvádějící prozaické i básnické tituly české a slovenské literatury (prvým je: Weil Jiří, Život s hvězdou (1949), posledním:...
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 88-91
Annotation: Rozbor románové tvorby: Šikula Vincent, Habaj Ivan, Ballek Ladislav, Jaroš Peter.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 107-111
Annotation: Rozbor; též rozbor románů: Jaroš Peter, Tisícročná včela, Němé ucho, hluché oko; Habaj Ivan, Kolonisté; Ballek Ladislav, Agáty.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 1, leden, s. 72-73
Annotation: O tom, jak přijímá autorskou koncepci současníka v slovenské próze současná literární kritika.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 73-75
Annotation: Přehled tvorby od 40. let do současnosti.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 8, říjen, s. 105-107
Annotation: Kritický přehled románů: A. F., Proso; Mitana Dušan, Koniec hry; Baláž Anton, Tu musíš žiť; Jurík Ľuboš, Novinári.
Article
8
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 2, únor, s. 121-122
Annotation: Recenze; Slovenské národní povstání.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 3, březen, s. 18-25
Annotation: O 3. setkání (Dobříš, 11.-12. 10. 1983); s výtahem z příspěvků.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 10, prosinec, s. 138
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 5, květen, s. 100-105
Annotation: Úvaha o analogických rysech v prózách sedmdesátých let, zejména v české a slovenské románové tvorbě.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 85-87
Annotation: Přehledová stať.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 9, listopad, s. 118
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 65-68
Annotation: Přehledová stať o poezii, próze, dramatu a kritice dvacátých a třicátých let.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 115
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 81-84
Annotation: O základních rysech děl současných slovenských prozaiků.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 117
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article