By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 69-74
Annotation: Polemika s: Petrusek Miloslav, Dva dluhy sociologie literatury (LM 18, 1989, č. 1, s. 59-67).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 8, říjen, s. 55-57
Annotation: Úvaha o současné situaci.
Article
3
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 9, listopad, s. 4-7
Annotation: Úvodník o historismu literatury a o jeho dnešní funkci.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 8, říjen, s. 63-67
Annotation: O obsahu pojmu z hlediska literární teorie i společenské funkce literatury.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 10, prosinec, s. 75-77
Annotation: Úvaha o metodě socialistického realismu.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 9, listopad, s. 117
Annotation: Recenze knihy z teorie literární komunikace.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 7, září, příl. Dílna, s. 132-133
Annotation: Příspěvek určený začínajícím autorům.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 9, listopad, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 8, říjen, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 5, květen, příl. Dílna, s. 156-157
Annotation: Rozhovor o vztahu povolání a literární tvorby; určeno začínajícím autorům.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 5, květen, s. 94-99
Annotation: Zvláště o úloze světového názoru v procesu tvůrčí realizace talentu.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 122
Annotation: Referát o semináři pořádaném v rámci 4. ročníku Olomouckých dnů rusistů koncem srpna.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 132-134
Annotation: Bilance pětiletí přílohy LM, určené začínajícím autorům.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 9, listopad, s. 120
Annotation: O přednáškovém turné J. O. Fischera a J. Števčeka.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 5, květen, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 10, prosinec, příl. Dílna, s. 133
Annotation: Úvodní článek přílohy, určené začínajícím autorům.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 10, prosinec, s. 111
Annotation: Recenze.
Article