By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 104-105
Annotation: Kritický přehled; hodnoceny sbírky: Juliš Emil, Gordická hlava; Matys Rudolf, Láhev do moře; Skarlant Petr, Vrať mi ráj; Kukaň Jiří, Na druhé...
Article
42
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 140-141
Annotation: Recenze.
Article
43
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 51-53
Annotation: Rozhovor.
Article
44
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
45
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 143-145
Annotation: Recenze; též o: Jeden i druhý, připravil Vacina Ladislav, sborník vzpomínek a Scheinpflugová Olga, Byla jsem na světě, připravil Krčma František,...
Article
46
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 154
Annotation: Nekrolog.
Article
47
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 143-145
Annotation: Recenze.
Article
48
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 118-121
Annotation: Studie; Autobiografie člověka.
Article
49
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 28-29, 41, 47, 57, 71, 98, 104
Annotation: Anketa.
Article
50
51
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
52
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 122-123
Annotation: Recenzní přehled; dále hodnoceny sbírky: Pospíšil Jaroslav, Křik kavek; Bernardinová Eva, Láska (73. lekce); Florian Miroslav, Nonstop.
Article
53
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 91-94
Annotation: Čapek Karel; recenze; též recenze knihy: Kudělka Viktor, Boje o Karla Čapka (1987).
Article
54
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 144-146
Annotation: Recenze knihy v kontextu dalších vydaných knih V. K.
Article
55
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 124-125
Annotation: Recenzní přehled; dále hodnoceny knihy: Dostál Zeno, Rekrut (novela); Navrátil Jiří, Cestičky a cesty (román); Rosenbaum Zdeněk, Stát jako strom...
Article
56
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 95-98
Annotation: V rubrice Zapomínané dědictví.
Article
57
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 143-144
Annotation: Recenze.
Article
58
59
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 144-145
Annotation: Recenze.
Article
60