By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 39, 25. 9., s. 16
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 39/1956 v rubrice Před 50 lety.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 13. 2., s. 16
Annotation: Výběr z názorů na knihu, publikovaných v LtN z 11. 2. 1956; v rubrice před 50 lety.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 44, 31. 10., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 51, 13. 12., s. 9
Annotation: O obsahu monotematického dvojčísla literárního čtvrtletníku New Orleans Review (Vol. 26, Nr. 1/2, Spring-Summer 2000), věnovaného české poezii...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 38, 13. 9., s. 10
Annotation: Glosa k deseti vydaným číslům (od dubna 1998); jako ukázka připojeny dva články z čísel 5/1999 a 6/1999 (přel. M. Havránková).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 48, 2. 12., s. 5
Annotation: Polemická glosa ke kritickému soudu J. Slomka (Knihovnička Literárních novin, LtN č. 45/1998) o monografii P. V. Zimy, srovnávané s příručkou...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 37, 16. 9., s. 2
Annotation: Glosa k článku P. M. o Z. Herbertovi (LtN č. 34/1998), v němž autor opomněl zmínit překladatelskou úlohu M. Č.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 44, 5. 11., s. 7
Annotation: Studie; též o osudu edice Soubor díla F. X. Šaldy.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 11
Annotation: Instruktážní poznámka k otištěnému obrazovému textu M. Č. Krystalogram básně, Karel Toman: Kam došli jste kdo?
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 30. 10., s. 6
Annotation: O připravovaném vydání básnického díla a koncepci nové edice Česká knihovna (Český spisovatel), navazující na někdejší edici klasiků...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 42, 16. 10., s. 2
Annotation: Osobní stanovisko k vyřazení J. G. ze seznamu kandidátů do senátních voleb.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 22, 29. 5., s. 6
Annotation: Brodskij Josif; poznámka k otištění jeho třinácti dosud nepublikovaných překladů básní F. H. (Litěraturnaja gazeta, Moskva, č. 10, 1996, 6....
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 22. 5., s. 7
Annotation: Rozbor sbírky.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 4, 25. 1., s. 6
Annotation: Recenze; též o Veltruského pracích z jiných oborů (pseud. Barton Paul).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: Glosa k anketě Lidových novin Nejzajímavější kniha roku 1995.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 50, 14. 12., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání výboru ze studií R. J. Poetická funkce; o osudech Jakobsonova díla u nás po roce 1945.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 38, 21. 9., s. 6
Annotation: Toman Karel; recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 33, 17. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 40, 7. 10., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání výborů polských překladů posluchačů Studií českého jazyka a kultury na univerzitě ve Vratislavi.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 38, 23. 9., s. 15
Annotation: Obsahová recenze čísla 3.
Article