By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 35, 23. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog Czeslawa Milosze, zmiňující i českou recepci jeho díla.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 22, 26. 5., s. 11
Annotation: Medailon polského básníka a bohemisty u příležitosti udělení ceny Obce spisovatelů; připojena bio-bibliografická poznámka o laureátovi.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 52/1, 23. 12., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze dvojčísla polského měsíčníku, věnovaného současné české literatuře a obsahujícího mj. rozhovor s Jáchymem Topolem a stať J. Zizlera...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 51, 16. 12., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled čísla; v rubrice Čtenář časopisů.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 49, 2. 12., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Recenze čísla; v rubrice Čtenář časopisů.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 46, 11. 11., příl. Nové knihy, s. 8
Annotation: Mj. o Revui Proglas č. 8/2002 a v ní otištěné eseji M. Uhdeho o I. Olbrachtovi.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 45, 4. 11., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled čísla.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 43, 21. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos; u Babylonu kritizován pokleslý jazyk šéfredaktora P. Placáka.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 41, 7. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze historického časopisu, mj. studie P. Janáčka o literárním braku Němci a němectví, zrada a trest, dnešek a zítřek.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 40, 30. 9., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Obsahový přehled.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 36, 2. 9., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Recenze čísla, zejména příspěvku A.J. Liehma o A. Hoffmeisterovi.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 35, 26. 8., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Recenze; mj. o recenzi K. Skalického na masarykovskou antologii v Teologických listech.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 33, 12. 8., s. 16
Annotation: Recenze čísla, zejména medailonu L. Karfíkové o B. Boušem.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 32, 5. 8., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: O politickém zaměření časopisu ("Nová mysl ODS") a publicistice J. Mlejnka.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 30, 22. 7., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Glosa k rozhovoru L. Tvarůžkové s V. Havlem Na co všechno se těším (Týden č. 29/2002).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 29, 15. 7., s. 16
Annotation: Obsahový přehled; v prvním odstavci mj. o příspěvku P. Šámala "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 27, 1. 7., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled; v prvním odstavci glosována připravovaná autobiografie P. Kohouta.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 26, 24. 6., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 25, 17. 6., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahová recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 23, 3. 6., s. 10
Annotation: Reportáž, zmiňující mj. polské vydání románu J. Topola Anděl.
Article