By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 29, 18. 7., s. 3
Annotation: Záznam redakční besedy s členy delegace Svazu čs. spisovatelů.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 10, 7. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 48, 30. 11., s. 1 a 8
Annotation: Úvaha o současném stavu a o problémech výkladu literárních děl.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 47, 23. 11., s. 9
Annotation: Reportáž z týdne čs. kultury v Brazílii; o brazilské literatuře.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 24, 15. 6., s. 1
Annotation: Posjezdový úvodník.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 2, 12. 1., s. 1
Annotation: Úvaha o současné oblibě literárního žánru.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 41, 13. 10., s. 1
Annotation: Rozhovor o perspektivách románové tvorby.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 40, 7. 10., s. 5
Annotation: K 60. výročí narození; osobní vyznání.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 10, 11. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 50, 10. 12., s. 4
Annotation: Poznámka k jubileu.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 50, 10. 12., s. 8
Annotation: Medailon k nedožitým pětašedesátinám P. Eluarda; s otištěním Eluardovy básně Mám tě rád (přel. A. Kroupa).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 49, 3. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 46, 12. 11., s. 3
Annotation: Báseň. S přípiskem "6. 11. 1960".
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 45, 5. 11., s. 12
Annotation: O diskusi mladých autorů pořádané na Dobříši Svazem čs. spisovatelů s úvodním slovem I. Skály a referátem J. Hájka.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 44, 29. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 42, 15. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 41, 8. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article