By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 51, 15. 12., s. 16
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 51-52/1958 v rubrice Před 50 lety; s reprodukcí obálky 1. vydání Zbabělců.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 12. 7., s. 2
Annotation: Úvaha přetištěná z LtN č. 29/1954 v rubrice Před 50 lety.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 17, 25. 4., s. 9
Annotation: Ohražení proti nepravdám o literární a společenské situaci v ČSSR, obsažených v článku Frühling auf dem Eis (č. 13).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 4, 25. 1., s. 1 a 3
Annotation: Záznam diskuse ze zasedání předsednictva Svazu čs. spisovatelů, k níž dal podnět ediční plán nakladatelství Čs. spisovatel na rok 1964.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 18/19, 8. 5., s. 10
Annotation: Referát o dubnové konferenci Svazu slovenských spisovateľov.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 31, 4. 8., s. 9
Annotation: O mezinárodním kolokviu o kritice, uspořádaném francouzským Syndikátem literárních kritiků v Paříži v červnu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 1, 6. 1., s. 1
Annotation: S požadavkem pravdivého odrazu současného života v literatuře.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 37, 16. 9., s. 4
Annotation: Proti recenzi V. Forsta novely J. Frieda (Tvorba, č. 36) a proti recenzi Z. Heřmana novely T. Svatopluka (LtN).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 19, 13. 5., s. 4
Annotation: KSČ a literatura.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 6, 11. 2., s. 8
Annotation: K článkům F. Vrby Básník, kritik a čtenář (LtN, č. 4), J. Trefulky Ještě o Kainarovu poezii aneb Co kdo napsal a nenapsal (LtN, č. 5) a J....
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 49, 3. 12., s. 7
Annotation: Reportáž z týdenního pobytu ve Vídni; s mezititulky Naši v cizině aneb "učitelé národů", Monarchistická nostalgie vídeňských dědečků...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 29, 16. 7., s. 4
Annotation: Polemika s fejetonem J. Trnky (LtN č. 28) kritizujícím typografickou stránku časopisu Plamen.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 49, 5. 12., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci RDZN (režie K. Palouš).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 46, 14. 11., s. 1
Annotation: Vzpomínka na koncentrační tábor Sachsenhausen-Oranienburg; s reprodukcemi děl J. Lieslera a referátem o jeho výstavě v Galerii Václava Špály.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 46, 14. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 44, 31. 10., s. 6
Annotation: O hře a jejích inscenacích v Realistickém divadle Zd. Nejedlého (režie R. Vedral) a Mahenově divadle v Brně (režie M. Hynšt).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 41, 10. 10., s. 5
Annotation: O hře a její inscenaci v Národním divadle (režie O. Krejča).
Article