By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Recenze dvou divadelních inscenací "Žebrácké opery" V. Havla.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Článek se věnuje dějinám Divadla na zábradlí u příležitosti 60. výročí jeho vzniku.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 14. 4., s. 23
Annotation: O svém vztahu k lokalitě; polemika s článkem P. Morávka Ševče, drž se svého kopyta (LtN č. 10/2011).
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 29. 10., s. 16
Annotation: Kritika několika televizních pořadů, mj. nedostatačné kritické recepce slavnostního uvedení českého filmu z roku 1930 Svatý Václav (připomenuta...
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 51, 14. 12., s. 10-11
Annotation: S poznámkou Předneseno 17. listopadu 2009 na Mezinárodní literárněvědné konferenci Dvě dekády demokracie (Česká literatura 1989-2009), kterou...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 23, 1. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 5, 26. 1., s. 13
Annotation: Mj. (pod mezititulkem Jak nehratelné stává se skutkem) o inscenaci Věci Makropulos v Divadle na Vinohradech (režie David Drábek).
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 22, 26. 5., s. 13
Annotation: Referát o aktuálním kabaretu Semaforu a světové premiéře hry V. Havla v divadle Archa.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 5, 28. 1., příl. Dok. revue, č. 14, s. [2]
Annotation: O zobrazení V. Havla v dokumentárním filmu Občan Václav Havel (2008, R: Pavel Koutecký, Miroslav Janek).
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 52, 27. 12., s. 13
Annotation: Referát, mj. o dramatických novinkách P. Kohouta, M. Jelínkové a V. Havla, v poslední části též polemika s články J. Holuba (Babylon, 17. 12....
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 44, 29. 10., s. 10
Annotation: Odpověď na anketně-reklamní otázku.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 28, 9. 7., s. 13
Annotation: Mj. pod mezititulkem Bouda zvaná Bondy o jevištním uvedení textů E. Bondyho.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 52, 27. 12., s. 10
Annotation: Soubor anketních odpovědí; V. Just o esejistickém díle M. Kundery, J. Holý o nedoceněném významu P. Kohouta pro českou literaturu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 16. 5., s. 11
Annotation: Recenze, zmiňující mj. "básnickou generaci kariéristů typu Karla Sýse, Michala Černíka, Jaroslava Čejky, Josefa Peterky či Jaromíra Pelce...",...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 36, 30. 8., s. 12
Annotation: Referát srovnávající reprízované normalizační televizní seriály 70. a 80. let s časově starší vrstvou jevištní dramatiky.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 20, 10. 5., s. 12-13
Annotation: Recenze - studie o třech částech.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 19. 4., s. 12
Annotation: Referát o televizním dokumentu V. Polesného Po čtyřiceti letech, sledujícím osudy postav a interpretů hry P. Kohouta Dvanáct; v rubrice Úvahy...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 48, 24. 11., s. 11
Annotation: Úvaha o úrovni současné umělecké publicistiky a kritiky; příspěvek na sympoziu, pořádaném Obcí spisovatelů, Radou uměleckých obcí a kulturní...
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 44, 27. 10., příl. Nové knihy, s. 2
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář dětských knih.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., s. 13
Annotation: Recenze knižního souboru fotografií, zachycujích i divadelní dílo J. Grossmana a V. Havla.
Article