By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, s. 7
Annotation: Anketa o znovupostavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, s. 3
Annotation: Komentáře tři spolupracovníků Literárních novin ohledně současné situace na české politické scéně.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 10. 12, s. 16
Annotation: Otisk z chystané knihy Podobizny, komparace níže zmíněných děl.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 13. 11., s. 17-19 a č. 12, 4. 12., s. 19
Annotation: Anketa o situaci české literatury po roce 1989.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 34, 25. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor, mj. o Obci spisovatelů, jejím románu Jan Hus a jeho nerealizované filmově-televizní adaptaci; s bio-bibliografickou poznámkou a dvěma...
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 17. 5., s. 15
Annotation: Příspěvek do diskuse Jaká je česká literatura posledních šedesáti let?, potvrzující v podstatě premisy článku M. Černíka Inkvizitorství...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 14. 4., s. 15
Annotation: Rozhovor, mj. o Akademii literatury české a jejích třech cenách.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 5, 26. 1., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Vzpomínka; k otištěnému úryvku z románu Démon souhlasu.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 51, 15. 12., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Poznámka k otištěnému úryvku z kapitoly Historismus a historicismus.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 47, 18. 11., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Glosa k otištěnému úryvku z novely Adelheid zmiňující též Němou barikádu J. Drdy a Boží duhu J. Durycha.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 44, 27. 10., příl. Povídka roku, s. 3
Annotation: Úvaha o E. Mandlerovi jako pokračovateli F. Kafky; k otištěným úryvkům z jeho prózy Atrakce.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 20. 10., s. 3
Annotation: Komentář k zveřejnění policejního dokumentu Respektem. - Pod obálkovým titulkem Podraz na Kunderu ještě dva další komentáře.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 38, 15. 9., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Medailon J. Kostrhuna k otištění jeho povídky Houpací kůň (poprvé v Zemědělských novinách, 1966, knižně v Mladé frontě 1976); obecně o...
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 34, 18. 8., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: Poznámka k otištěnému úryvku z prózy Přestořeč (Mladá fronta 1966).
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 30, 21. 7., příl. Povídka roku, s. 4
Annotation: O významu V. Párala pro českou prózu v 60. letech 20. století; k otištěnému úryvku z románu Katapult (1967).
Article