By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 5, 28. 1., příl. Školní noviny, s. A
Annotation: Vzpomínka na učitelku v terezínském ghettu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 2
Annotation: Komentář k angažmá A. Lustiga v sporu v pražské židovské obci, zejména k jeho kritice časopisu Roš chodeš, J. Daníčka a L. Pavláta.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 18
Annotation: Vzpomínka na policejní vyšetřování ve věci vzniku a šíření petice za osvobození politických vězňů z prosince 1972.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 45, 4. 11., příl. Nové knihy, s. 1
Annotation: Poznámka k udělení ceny I. Klímovi 29. 10. 2002; s úryvky z jeho děkovné řeči.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 16, 18. 4., s. 16
Annotation: Polemika s článkem P. Jonssonové (Lidové noviny, 5. 4. 2001), kritizujícím publikaci Halasových milostných veršů ve vozech metra.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 32, 2. 8., s. 16
Annotation: Fejeton.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 26, 21. 6., s. 16
Annotation: Glosa k článku M. Urbana Kyselé hrozny (LtN č. 24), reagujícímu na článek P. Sachera o situaci v nakladatelství Mladá fronta.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 10. 5., s. 15
Annotation: Glosa k "skvěle přeložené" próze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 26. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 26. 4., s. 16
Annotation: Kritická glosa ke komentářům aféry s vydáním spisu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 16, 21. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 47, 25. 11., s. 3
Annotation: Úvaha; s poznámkou Z příspěvku na výroční schůzi Obce spisovatelů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 4, 28. 1., s. 6
Annotation: O významu časopisu pro českou kulturu; editor Tigrid Pavel.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 32, 8. 11., s. 11
Annotation: Konfrontace dokládající Hrabalovy úpravy rukopisných textů pro knižní vydání.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 29, 18. 10., s. 4
Annotation: Recenze; též recenze novely S. V. Babí léto.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1968, č. 7, 11. 4., s. 2
Annotation: Kurzíva.
Article