By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, s. 3
Annotation: Článek o exilové historii Literárních novin; připojeny vzpomínky P. Kohout, A. J. Liehma a M. Kundery.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 48, 26. 11., s. 16
Annotation: Přetisk dopisu P. K. anglické přítelkyni z 26. 11. 1957 s "mírotvornou" tendencí; v rubrice Před 50 lety.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 3. 3., s. 3
Annotation: Datováno Sázava nad Sázavou, 11.6.1976; přetištěno z nepublikovaného sborníku Československý fejeton/fejtón a doplněno Vaculíkovou vysvětlující...
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 49, 29. 11., s. 16
Annotation: Fejeton vyjadřující nesouhlas s postoji šéfredaktora LtN a oznamující ukončení spolupráce s listem; datováno Listopad 2000.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 45, 1. 11., s. 16
Annotation: Fejeton, pozitivně hodnotící publicistiku V. Justa; datováno Sázava, říjen 2000.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 25, 14. 6., s. 16
Annotation: Fejeton o knize a její autorce; datováno Elba, červen 2000.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 51/52, 22. 12., s. 16
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 43, 27. 10., s. 16
Annotation: Vzpomínka na 9. 11. 1989.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 39, 29. 9., s. 16
Annotation: Autobiografické zamyšlení.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 31, 4. 8., s. 16
Annotation: Fejeton, značně autobiografický.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 23, 9. 6., s. 16
Annotation: Fejeton ohlašující obnovenou spolupráci někdejších autorů LtN ze šedesátých let; k tomu též redakční poznámka na téže straně Novinky...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 9, 3. 3., s. 5-6
Annotation: Rozhovor; datováno 12. 2. 1999.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 11
Annotation: Přetisk korespondence P. Kohouta s redakcí frankfurtského deníku, odmítajícího uveřejnit v plném znění Kohoutovu odpověď na článek Hanse-Petera...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 50, 14. 12., s. 6
Annotation: Vaculík Ludvík; odpověď na jeho článek, reagující na Kohoutův nesouhlas s kritikou německého vydání díla (Sternstunde der Mörder) od: Profousová...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 47, 23. 11., s. 5
Annotation: Profousová Eva; nesouhlas s její kritikou (LtN, č. 42).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 13. 10., s. 2
Annotation: Just Vladimír; glosa k jeho článku (15. 8.). V rubrice Z pošty.
Article