By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 4. 5., s. 16
Annotation: Závěrečná část fejetonu v autorově rubrice Zápisníček; o Fr. Hrubínovi a reáliích jeho hry Srpnová neděle (s kresbou Hrubína od M. Nesvadby)....
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 10. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka někdejšího dramaturga Národního divadla na hry F. P. Oblak a valčík a Šťastlivec Sulla (neuskutečněná premiéra v ND 30. 4. 1948);...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 12, 25. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Bratislavě.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 24, 11. 6., s. 1, 3
Annotation: Komentář k rezoluci XIII. sjezdu KSČ k naléhavým otázkám dalšího rozvoje socialistické kultury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 11, 17. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 9, 3. 3., s. 6
Annotation: Polemika s referátem F. Vrby.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 17, 29. 4., s. 8
Annotation: Referát.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 52, 31. 12., s. 2
Annotation: Medailon herečky O. Beníškové vzpomínající mj. její role v Topolově dramatické prvotině.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 33, 13. 8., s. 7
Annotation: Próza. S přípiskem "pokračování příště".
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 12, 19. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 46, 14. 11., s. 6
Annotation: Pokračování dialogizovaného eseje (kapitoly 7-9), zejména o bojkotu úsilí E. F. Buriana o původní české drama; též polemika s Hájkovým kritickým...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 45, 7. 11., s. 3
Annotation: Vstupní esej k diskusi o současném dramatu, v první části zpracovaný jako scénický dialog, v druhé jako výměna fiktivních dopisů autora s...
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 39, 26. 9., s. 6
Annotation: Fejeton o oblibě Sekorových knih pro děti; s jeho kresbou od Ad. Hoffmeistera.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 19, 9. 5., s. 2
Annotation: Reportážní črty ze Schwerinu, Cottbusu, Berlína, Liberce, Třeboně a Chlumu (= Písečné v dramatickém zobrazení Fr. Hrubína); v autorově rubrice...
Article
19
20