By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, s. 3
Annotation: Článek o exilové historii Literárních novin; připojeny vzpomínky P. Kohout, A. J. Liehma a M. Kundery.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 4. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor, především o Liehmově návratu do Česka a o pohledu na zdejší dění ze zahraničí.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 33, 18. 8., s. 10-11
Annotation: Dokončení rozhovoru; datováno Paříž, květen 2011. - S biografickou poznámkou (s. 11).
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 32, 11. 8., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor, hlavně o novinářství a Literárních novinách; datováno Paříž, květen 2011. - S biografickou poznámkou (s. 5)
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 32, 9. 8., s. 2
Annotation: Glosa k nekrologu k úmrtí překladatelky české literatury.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 52, 22. 12., s. 7
Annotation: Esej o dvou částech s redakčním podtitulem Projekt Český úděl 1968-2008 uzavírá skeptické zamyšlení klasika české žurnalistiky, žijícího...
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 24, 9. 6., s. 15
Annotation: Rozhovor konstatující mj. absolutní mediální nezájem o pokračování diskuse započaté Kunderou a Havlem.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 3. 4., s. 15
Annotation: Rozhovor zejména o politice, V. Havlovi a umění rozhovoru.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 32, 8. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí publicisty ve věku 86 v Torontu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 1 a 3
Annotation: Kulturně-politický komentář s asociacemi na úlohu Literárních novin v 60. letech a nyní.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 30. 1., s. 5
Annotation: Vzpomínka na polského shakespearologa a setkávání s ním.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 51, 19. 12., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 17. 1., s. 16
Annotation: Fejeton.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 19. 1., s. 15
Annotation: Mj. o prózách D. Hodrové a I. Matouška.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 39, 29. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o současné "kulturní bídě".
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 45, 12. 11., s. 2
Annotation: Glosa k medailonu J. Šotolové k 100. výročí narození L. A. (LtN č. 43/1997).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 23. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny za přínos při poznávání a výměně kulturních hodnot mezi evropskými národy, mj. o jeho časopisu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 30. 10., s. 4
Annotation: Polemika s jeho hodnocením roku 1968 (Nápisy na mohylách, LtN, č. 38/1996).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 12, 23. 3., s. 2
Annotation: Lidové noviny; glosa k jejich kritice LtN.
Article