By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 25, 19. 6., s. 16
Annotation: Přetisk příspěvků v diskusi o úkolech nově zvoleného ústředního výboru Svazu čs. spisovatelů; v rubrice Před 50 lety.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 15. 11., s. 2
Annotation: K sovětskému návrhu svolat mírovou konferenci 29. 11. 1954; přetištěno z LtN č. 47/1954 v rubrice Před 50 lety.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 22, 29. 5., s. 5
Annotation: Přetisk článků V. N. z 18. ročníku časopisu Školské reformy; s úvodem Milana Blahynky.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 25, 24. 6., s. 3
Annotation: Medailon k 70. výročí narození V. Vančury; připojeny úryvky z memoárů V. Nezvala Z mého života.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 24, 11. 6., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 22, 28. 5., s. 1 a 3
Annotation: Úvodník "nezvalovského" čísla; s poznámkou Předneseno na slavnostním večeru v Národním divadle a s otištěním různých Nezvalových textů...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 22, 28. 5., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 22, 28. 5., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 22, 28. 5., s. 7
Annotation: Scénický text. S přípiskem "Vyšlo v Sršatci, vydávaném nákladem Tiskového odboru KSČ".
Article
11
12
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 18, 30. 4., s. 1
Annotation: Báseň. S přípiskem "Dosud nikdy nepublikovaná báseň z básníkova notesu z let 1934-1935, kdy vznikala Praha s prsty deště".
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 51/52, 23. 12., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 41, 10. 10., s. 8
Annotation: Báseň.
Article
17
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 19, 9. 5., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
20