By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 24, 11. 6., s. 9
Annotation: Báseň.
Article
2
3
4
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 22, 30. 5., s. 7
Annotation: Báseň. S přípiskem "V květnu roku 1959 k výročí jeho narození".
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 21, 24. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o průběhu smutečního obřadu v Domě umělců a na Vyšehradě 22. 5.; s otištěním snímku spisovatelky a oznámení Svazu čs. spisovatelů...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 50, 14. 12., s. 1
Annotation: Blahopřání za Svaz československých spisovatelů.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 48, 30. 11., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 46, 16. 11., s. 2 obálky
Annotation: Báseň.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 46, 16. 11., s. 12
Annotation: Báseň k úmrtí A. Zápotockého.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 27, 6. 7., s. 6
Annotation: Z druhé části hlavního referátu předneseného 26. 6. 1957 na plenární schůzi Svazu čs. spisovatelů.
Article
15
16
17
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 19, 29. 4., s. 7
Annotation: Báseň.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 18, 28. 4., s. 3
Annotation: Epigram.
Article