By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 16. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor s překladatelem a vydavatelem knih zejména latinskoamerické produkce; připojeny dvě odpovědi z ankety LN o díle M. Benedettiho.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 26. 3., s. 12-13
Annotation: Přetisk diskusních článků F. Halase (Lidové noviny 1936) a J. Čepa (Akord 1937) o vztahu víry a tvorby jako impuls k dnešní diskusi na toto téma.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 5, 1. 2., s. 7
Annotation: Výběr z televizního rozhovoru Z očí do čí, 10. 9. 1995.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 22, 1. 6., s. 2
Annotation: Záznam části stejnojmenného televizního rozhovoru; o jeho překladech čínské poezie.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 21, 25. 5., s. 7
Annotation: Urbánek Zdeněk; poznámka k jeho kritice hry.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 13. 4., s. 5
Annotation: Esej; předneseno v únoru 1995 na konferenci Spisovatel a společnost.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 27. 10., s. 3
Annotation: Příspěvek na konferenci Kriminalita a literatura.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 16, 21. 4., s. 4-5
Annotation: Úryvky z právě vycházející knihy rozhovorů (Ivo Železný).
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 50, 16. 12., s. 2
Annotation: Odpověď šéfredaktora v pravidelné anketní rubrice.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 47, 25. 11., s. 1, 3
Annotation: Vzpomínkový rozhovor, mj. o: Skupina 42.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 47, 25. 11., s. 3
Annotation: Úvodní slovo na večeru v Divadle Na zábradlí k vydání knihy.
Article
17
18
19
20