By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 5, 29. 1., s. 16
Annotation: Recenze přetištěná z LtN č. 5/1957, s. 4; v rubrice Před 50 lety.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 29. 11., s. 2
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 49/1954; v rubrice Před 50 lety.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 38, 21. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 24, 15. 6., s. 4
Annotation: Polemika s diskusním příspěvkem J. Trefulky na III. sjezdu Svazu čs. spisovatelů o naší literární kritice.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 13, 30. 3., s. 3; č. 14, 6. 4., s. 1; č. 15, 13. 4., s. 3; č. 16, 20. 4., s. 1; č. 17, 27. 4., s. 13; č. 20, 18. 5., s. 3-4
Annotation: Diskusní příspěvky v anketě zahájené článkem Ladislava Mňačka Pravda v literatuře (LN, č. 12); se závěrečnou poznámkou redakce.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 47, 24. 11., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 19, 12. 5., s. 4-5
Annotation: Vzpomínky k 60. narozeninám.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 11, 17. 3., s. 4
Annotation: O jeho kritické a literárně historické činnosti.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 26, 26. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 19, 7. 5., s. 11-12
Annotation: Studie o třech částech o poválečné české poezii, próze, dramatu a kritice; proneseno na slavnostním zasedání ÚV Svazu čs. spisovatelů 29....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 15, 9. 4., s. 1 a 8
Annotation: Záznam redakční diskuse, mj. o důležitosti čtenářských besed pro spisovatele. - J. Drda: "Spartak také patří ke kultuře. Lidé jsou celý...
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 51/52, 23. 12., s. 5
Annotation: Medailon; připojen výběr Ze živých slov A. Zápotockého o literatuře a umění.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 51/52, 23. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 47, 21. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 44, 31. 10., s. 5
Annotation: Obsahový přehled čísla.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 40, 3. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 30, 25. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 25, 20. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article