By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 45, 8. 11., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor o Wernischově básnické tvorbě, Státní ceně za literaturu, kterou právě obdržel, dědkovské poezii, antologiích zapomenutých autorů...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 27, 7. 7., s. 15
Annotation: Soubor biografických poznámek o autorech otištěných básnických textů (jednoho prozaického) (s. 14-15).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 25, 23. 6., s. 8-9
Annotation: Datováno Praha, 1992 - 1999; s poznámkou Úryvek z připravované knihy Rukověť pro začínajícího umělce.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 17. 2., s. 15
Annotation: Soubor dvanácti biografických poznámek k otištěným básním (s. 14-15); s poznámkou Z připravované knihy Zapadlo slunce za dnem, který nebyl...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 47, 25. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor o její básnické tvorbě a překládání; k otištěnému výboru z básní.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 17, 29. 4., s. 1, 12
Annotation: Rozhovor; s otištěným textem F. L. z 3. - 4. 1. 1957, považovaným za ztracený, ale objeveným při spisovatelově návštěvě v dubnu 1998 (Světlo...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 17, 29. 4., s. 7
Annotation: Soubor recenzí devíti básnických knih.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 41, 15. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor; k otištěné Králově básni Cesty (s. 12-13).
Article
10
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 30. 4., s. 7
Annotation: Soubor glos.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 30. 10., s. 7
Annotation: Recenze; dále recenzovány (spíše glosovány) knihy básní: Raška Zbyšek, Světlo, České Budějovice, vl. n. 1996; Drda Karel, Nebudu, Praha, vl....
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 40, 2. 10., s. 11
Annotation: Minirozhovor k otištěným básním J. Š.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 40, 2. 10., s. 16
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos; s narážkou na sedmdesátistránkovou "ediční poznámku".
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 37, 11. 9., s. 1, 3
Annotation: Mj. o: Skupina 42, Kolář Jiří.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 31, 31. 7., s. 7
Annotation: Světlík Eduard, Sever proti Jihu, Praha, Marsyas 1996; MUDr. Klhůfek Josef, Kontrasty, b. m. n. r.; Nezval Jindřich Mirek, Koření života, Hrátky...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 2. 5., s. 6
Annotation: Recenzovány sbírky: Skřivánek Jaromír, Strom života, Lyra Pragensis 1991; Sadílek Josef, Březinovské apostrofy, 2. vyd., Třebíč, Arca JiMfa...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 10, 6. 3., s. 6
Annotation: Soubor recenzních glos: Weiss Lubomír K., Dva měsíce básní, Praha, Artforum, edice Van, 1995; Gregor Jan, Žízeň, Básně z jiného času (1945-1949),...
Article