By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Interview, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se slovenskou spisovatelkou I. Brežnou o emigraci, její literární tvorbě a o postavení žen ve společnosti; připojena bio-bibliografická...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 40, 29. 9., s. 12-13
Annotation: Rozhovor s V. Fischerovou o její nejnovější sbírce, K. Michalovi, J. Jedličkovi, J. Zábranovi a exilu ve Švýcarsku.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 28, 7. 7., s. 2
Annotation: Glosa k nekrologu A. Klimenta k úmrtí švýcarského nakladatele.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 22, 24. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog švýcarského vydavatele děl českých autorů; v textu důsledně jmenovaného chybně jako "Braunscheiger".
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 5. 1., s. 9
Annotation: Recenze v rubrice Přelet.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 3. 9., s. 7
Annotation: Vzpomínka.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 3. 9., s. 7
Annotation: Vzpomínka na S. Rothovou.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 29, 23. 7., s. 5
Annotation: Nekrolog bohemistky.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 24, 12. 6., s. 9
Annotation: Recenze; zejména o vztahu M. F. k české kultuře.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 24, 17. 6., s. 7
Annotation: Hrabal Bohumil; recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 33, 15. 11., s. 11
Annotation: O díle švýcarské prozaičky (nar. 1930 v Šternberku na Moravě), obsahujícím české motivy; s jejím vyprávěním o vztahu k naší zemi.
Article