By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 28. 2., s. 21
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě a překladech J. T; s připojenou bibliografíí.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 5. 1., s. 11
Annotation: Rozhovor s autorkou řeckého původu; s otištěnými úryvky z jejího Deníku (s. 1 a 10-11).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 29, 15. 7., s. 15
Annotation: Rozhovor s australskou prozaičkou u příležitosti její účasti na 8. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2002.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 29, 19. 7., s. 9
Annotation: Zpráva o otištění povídky v časopisu melbournské univerzity Meanjin.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 5, 1. 2., s. 4
Annotation: Recenzní glosa k inscenaci hry australské autorky (režie M. Macháček).
Article