By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 32, 2. 8., s. 10
Annotation: Medailon chilského básníka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 6, 11. 2., s. 8
Annotation: O vztahu P. N. k české kultuře.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 29. 7., s. 13
Annotation: Kritika příručky, zejména častého užití pochvalného adjektiva pokrokový.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 29, 18. 7., s. 4
Annotation: Medailon P. Nerudy k jeho pětapadesátinám 12. 7.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 8
Annotation: Zpráva o recenzi cyklu reportáží J. Drdy z cesty do Brazílie a Chile v časopisu Literaturnaja gazeta z 3. 3. 1955; s otištěním úryvků z recenze.
Article