By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24. 5., s. 10-11
Annotation: Dokončení eseje předneseného na stejnojmenné konferenci (obálkový název eseje: Kundera přebírá iluze avantgardy); s úvodní redakční poznámkou...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 22. 2., s. 12
Annotation: Esej; s úvodní poznámkou o semináři pořádaném Senátem ČR a Masarykovou demokratickou akademií, na němž V. Novotný esej pronesl.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 15. 2., s. 15
Annotation: O semináři pořádaném Masarykovou demokratickou akademií v Senátu ČR; podrobněji zmíněni vystupující E. Kohák, R. Chmiel, L. Martinek, Vl....
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 3. 2., s. 1 a 11
Annotation: Esej o "evropanství" evropské literatury, najmě prózy; předneseno na sympóziu, pořádaném Domem literatury v Hamburku ve spolupráci s nadací...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 3. 2., s. 11
Annotation: Poznámka o sympóziu, pořádaném Domem literatury v Hamburku ve spolupráci s nadací Körber; s výčtem účastníků.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 41, 7. 10., s. 5
Annotation: Studie; též o Černého polemice s Bendovým spisem Řeči k evropskému národu (1933).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 40, 8.-14. 10., s. 1, 13
Annotation: Předneseno v čs. ústavu v Londýně v dubnu 1945. Přetištěno z: Kvart, sborník poesie a vědy, sv. 2, 1945.
Article