By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Divadlo a film, s. 3
Annotation: Reportáž z průběhu festivalu Palm Off Fest 2018, který se konal pod heslem "Už máme, co jsme chtěli".
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 6, červen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Zpráva o ceně Man Booker Prize International za překlad románu "Běguni" O. Tokarczukové.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 22, 31. 5., s. 11
Annotation: Dopis účastníkům semináře Evropan Milan Kundera (Praha, 29. 9. 2009), vracející se mj. k polemice Český úděl / Český úděl? z přelomu let...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 40, 29. 9., s. 15
Annotation: Rozhovor s vedoucím Katedry slavistiky a Střediska českých studií na Filosofické fakultě Svobodné univerzity v Bruselu, mj. o tamním uložení...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 47, 25. 11., s. 10
Annotation: Referát o semináři konaném k 20. výročí úmrtí A. M. Ripellina, s účastí mj. G. Morandiniové, M. Hubaye, V. Jamka, D. Jančara, U. Kolbeho...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 43-47, 29. 10.-4. 11., s. 16
Annotation: Varianta přednášky Česká otázka a Evropa, přednesené na jaře 1969 v Praze v rámci cyklu Česká otázka; s úvodní redakční poznámkou (č....
Article