By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 13. 3., s. 2
Annotation: Medailón k 90. výročí narození 26. 2.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 35, 27. 8., s. 12
Annotation: Zpráva o pohřbu romanopisce 25. 8. v Seničce.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 49, 5. 12., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání; v rubrice Krátce o knihách.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 35, 18. 8., s. 4
Annotation: Recenze; podrobněji o básních J. Pištory a J. Veselského, "kterým hrozí vážné nebezpečí literátštiny, přílišné zručnosti a sklonu k...
Article