By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Rozhovor s P. Borkovcem, především o jeho knize povídek; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 6. 11., s. 11
Annotation: O udělení mezinárodní ceny za literaturu a filosofii italskou kulturní asociací Hebenon 8. 10. 2006 v městě Burola a o vydání sborníku o Šiktancově...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 39, 29. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 3, 21. 1., s. 1
Annotation: Rozhovor s překladatelem italského výboru z díla V. Holana u příležitosti udělení mezinárodní ceny za poezii; též o V. Havlovi, strukturalismu...
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 27, 5. 7., s. 12
Annotation: Poznámka k seriálu reportážních črt J. Wericha ze světové výstavy v Bruselu, z turistického zájezdu do Vídně [LtN č. 28-32, vždy na s. 12,...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 15, 12. 4., s. 5
Annotation: Vzpomínka na nedávný společný pobyt v Itálii s V. Nezvalem.
Article