By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 2, únor, s. 16-17
Annotation: Stať se věnuje rukopisu knihy, který byl nalezen v pozůstalosti J. Hlouchy, autorka přisuzuje autorství S. K. Neumannovi.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 37, 13. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 27, 29. 6., příl. Nové knihy, s. C
Annotation: Recenze v rubrice Zaujalo nás.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 27, 28. 6., s. 10
Annotation: Poznámka o obsahu čísla 15.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 37, 10. 9., s. 8
Annotation: O překladatelské práci bohemistů E. W. Neuhardové a Keie Kurisy, účastníků 4. mezinárodní Letní školy slovanských studií; s přehledem vydání...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 16, 16. 4., s. 8
Annotation: Reportáž, mj. o zážitcích z tradičního japonského divadla kabuki.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 2, 10. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 47, 23. 11., s. 7
Annotation: Reportáž. Zmíněni uvedení autoři.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 45, 9. 11., s. 7
Annotation: Reportáž o sjezdu; zejm. o jednom z účastníků - J. Steinbeckovi. V závěru zmínka o F. Kafkovi.
Article