By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 28, 7. 7., s. 9
Annotation: S reprodukcí aktuálního plakátu Měsíc autorského čtení s podrobným výčtem účastníků z ČR a Kanady a s otištěním omluvného pozdravu...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 41, 8. 10., s. 15
Annotation: Rozhovor s bohemistkou a teatroložkou.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 15, 10. 4., s. 16
Annotation: Poznámka o krajanském periodiku vydávaném vnukem Karla Poláčka; v rubrice Dopisy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 9. 5., s. 10
Annotation: Medailon básníka a historika žijícího v Torontu; s otištěním několika jeho básní.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 7. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 9. 5., s. 3
Annotation: Biografická studie s kapitolami Mezi Dunajem a Vltavou, Systém strnulý, či proměnný? Ten druhý domov.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 10, 7. 3., s. 9
Annotation: Čtenářská glosa ke knize polsko-kanadské autorky, žijící částečně v Praze; v rubrice Můj tip.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 44, 3. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor, z valné části vzpomínkový.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 16, 22. 4., s. 6
Annotation: Jiří Voskovec, Jan Werich; recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 14, 9.-15. 4., s. 13
Annotation: Recenze antologie autorů českého nebo slovenského původu z USA a Kanady; mj. o příspěvcích: Šnepp Luděk, Volková Bronislava, Blažková Jaroslava.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 27, 5. 7., s. 5
Annotation: Vyznání knihám E. T. Setona u příležitosti nového vydání Dvou divochů; podepsáno Tvůj Mirek Červenka. - V rubrice Dopisy redakci. (Osloveným...
Article