By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 2, únor, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 41, 14. 10., s. 3
Annotation: Zpráva zmiňující česká vydání děl peruánského autora.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 16. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor s překladatelem a vydavatelem knih zejména latinskoamerické produkce; připojeny dvě odpovědi z ankety LN o díle M. Benedettiho.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 26, 27. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s paraguayským básníkem u příležitosti jeho návštěvy.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 14, 7. 4., s. 6
Annotation: Recenze srovnávající Frýdův cestopis s Drdovým.
Article