By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 19, 9. 5., s. 2
Annotation: Reportážní črty ze Schwerinu, Cottbusu, Berlína, Liberce, Třeboně a Chlumu (= Písečné v dramatickém zobrazení Fr. Hrubína); v autorově rubrice...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 51, 8. 12., s. 9
Annotation: Zpráva o jejich zvolení členy korespondenty Německé akademie umění v Berlíně.
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 40, 22. 9., s. 8
Annotation: Rozhovor s autorem u příležitosti jeho účasti na Týdnu přátelství československého a německého lidu v Praze; připojen fejeton S. Machonina...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 1
Annotation: Úvodník čísla vzniklého ve spolupráci s týdeníkem Sonntag (NDR); o současných literárních vztazích u příležitosti sjezdu spisovatelů NDR.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 2
Annotation: Redakční sloupek o vzniku "kooperačního" čísla.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 5
Annotation: O stoupajícím zájmu o díla české a slovenské literatury v NDR.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 9
Annotation: O slavistických studiích v NDR a tamní znalosti české literatury.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 13, 26. 3., s. 8
Annotation: Stručný přehledový článek; s biografickou poznámkou o autorovi článku.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 41, 9. 10., s. 8
Annotation: O spisovateli žijícím v NDR.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 6, 7. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o chystaném 15-20 svazkovém vydání Jiráskova díla v nakladatelství Aufbau.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání dvou Aškenazyho knih v berlínském nakladatelství Dietz, časopiseckém otištění několika próz a recenzním ohlasu v tisku.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 20, 21. 6., s. 6
Annotation: Reportáž zakončená výroky K. Bartela-Kuby, St. Hermlina a W. Bredela o československo-německých literárních vztazích.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 7, 22. 3., s. 6
Annotation: O Káňově pobytu v NDR v souvislosti s inscenováním jeho Party brusiče Karhana v závodech Siemens-Plania; s obsáhlým úryvkem z článku v závodním...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 5, 8. 3., s. 7
Annotation: Zejména o kontaktech mezi literáty v Československu a v NDR.
Article