By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Rozhovor o dokumentu o K. Krylovi; připojena bio-bibliografická poznámka "Krystyna Krauzeová" (s. 4) a "Karel Kryl a Polsko" (s. 5).
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 46, 14. 11., s. 24
Annotation: Zpráva o vydávání souborného díla Milana Kundery v Polsku.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 37, 10. 9., s. 7
Annotation: O polských tématech v publicistice J. Lederera.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 36, 3. 9., s. 11
Annotation: Článek srovávající polskou a českou literární cenu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 7
Annotation: Jeden z pozdravných příspěvků k jubileu L. Vaculíka. - (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 2., s. 16
Annotation: Fejeton o polském zájmu o B. Hrabala, konkrétně o aktivitách bohemisty A. Kačorovského.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 52/1, 23. 12., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze dvojčísla polského měsíčníku, věnovaného současné české literatuře a obsahujícího mj. rozhovor s Jáchymem Topolem a stať J. Zizlera...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 37, 12. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o pojmenování lokality na řece Radunia v Gdaňsku.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 29, 18. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 10, 7. 3., s. 9
Annotation: Čtenářská glosa ke knize polsko-kanadské autorky, žijící částečně v Praze; v rubrice Můj tip.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 52, 20. 12., s. 2
Annotation: Soubor čtyř ohlasů k reportážím v LtN č. 50/2000.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 51, 13. 12., s. 2
Annotation: O české literární recepci polské skutečnosti (mj. o knize A. C. Nora) v souvislosti s reportážemi L. Vaculíka Řeč pospolitá a J. Patočky Cesta...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 50, 6. 12., s. 5
Annotation: Reportáž; připojen fejeton polského bohemisty.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 42, 22. 10., s. 8
Annotation: Srovnání českých a polských literárních časopisů a o polské recepci české literatury.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 7. 5., s. 2
Annotation: O činnosti střediska.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 39, 24. 9., s. 12
Annotation: Zpráva o polském vydání povídek A. Lustiga (nakl. Iskry) a informativní stati o novinkách české prózy v časopisu Zycie literackie (Krakov).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 21, 21. 5., s. 12
Annotation: Zpráva o uvedení dramatizace Haškova románu v Alle Scenen Theatre v Kodani, hry V+W v Poznani (Teatr Nowy) a hry J. Brdečky ve Varšavě (kabaret...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 3, 16. 1., s. 12
Annotation: Zpráva o studii T. Lubienského o dramatickém díle K. Čapka v polském časopisu Dialog, anoncované v Bulletinu Divadelního ústavu, sv. 8.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 2, 9. 1., s. 2
Annotation: Popisek k reprodukci karikatury zmiňující mj. rozhovor s A. Hoffmeisterem v polském satirickém časopisu Szpilky u příležitosti Hoffmeisterovy...
Article